Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Kerkstraat-Rembrandtstraat

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarden, en een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 24 juli tot en met 3 september 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. 

Officiële bekendmaking

Ruimtelijke plannen 

Bronbestanden 

Publicatie Staatscourant van ontwerp-omgevingsvergunning (met links de relevante stukken)
 

Relevante stukken bij deze ontwerpbesluiten  

Negatief advies Monumentencommissie Download

Rapport Tuinhistorisch onderzoek Pastoriebos Download

Voorontwerpbestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat

Van 4 oktober tot en met 17 oktober 2019 ligt het voorontwerp voor het plan Kerkstraat-Rembrandtstraat ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Dit plan voorziet in de bouw van een woongebouw met 25 eenheden in combinatie met de verbouw van het Kerkheem aan het kerkplein en de bouw van een woning (pastorie) aan de Kerkstraat in Voorthuizen. Aan de zijde van de Rembrandtstraat zijn parkeerplaatsen voorzien.

Officiële bekendmaking

Ruimtelijke plannen

Bronbestanden 

 

google-site-verification=R2hgyxWyDhJh1p2l6eMgj9u2TYqq_lwSC911dkciJ9s